دهاقان‌ بیدار
امام جمعه دهاقان:

قهر با صندوق رأی چاره مشکلات اقتصادی نیست

امام جمعه دهاقان گفت: اگر اقتصاد مریض است و اوضاع سختی را داریم، قهر با صندوق فایده ندارد و فقط خواسته دشمنان و مخالفان نظام را برآورده می‌سازد.

آخرین اخبار